GPSSB Panchayat Selectionગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ
ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ ધ્વારા લેવાયેલ વિવિધ સંવર્ગોની પરીક્ષાની પ્રોવીઝનલ આન્સર કી:
વિભાગીય હિસાબનીશ પરીક્ષા તા.૨૧/૧/૨૦૧૭ : અહિ ક્લિક કરો
સ્ટાફ નર્સ પરીક્ષા તા.૨૨/૧/૨૦૧૭ અહિ ક્લિક કરો 
કમ્પાઉન્ડર પરીક્ષા તા.૨૨/૧/૨૦૧૭ : અહિ ક્લિક કરો

* તા ૨૨/૧/૨૦૧૭ ના રોજ યોજાયેલ  વિભાગીય હિસાબનીશ, સ્ટાફ નર્સ અને કમ્પાઉન્ડરની સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષાના ઉમેદવારોના ઓ.એમ.આર જોવા અહી કલીક કરો. 

* ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ ધ્વારા તા ૨૧/૨૨-૧-૨૦૧૭ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્‍મક પરીક્ષા અન્‍વયે પ્રોવીઝનલ આન્‍સર કી વેબસાઇટ ઉપર મૂકવા તથા વાંધા સૂચનો મેળવવા અંગેની જાહેરાત જોવા માટે અહિ ક્લિક કરો.