Password Tipsઆવો પાસવર્ડ હશે તો હેકર્સ પણ કઈ નહી બગાડી શકે

Google આપી ટીપ્સ

હાલમાં ઓનલાઈન હેકિંગના મામલા વધતા જઈ રહ્યા છે. એવામાં જરૂરી છે કે તમારો પાસવર્ડ એવો હોય જે સરળતાથી પકડમાં આવી શકે. મોટાભાગે લોકો અક્ષરો કે નંબરોના પાસવર્ડ બનાવે છે જે સરળતાથી યાદ રહી જાય. જેવી કે પોતાની બર્થ ડેટ. દર વર્ષે મેના પહેલા ગુરૂવારે વર્લ્ડ પાસવર્ડ ડેના ઉજવવામાં આવે છે. અવસર પર સર્ચ એન્જીન Google 5 ટિપ્સ આપી છે જે ઈન્ટરનેટ યુઝર્સને પાસવર્ડ રાખતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ.

Password લાંબો હોવો જોઈએ

ગુગલે જણાવ્યા અનુસાર પાસવર્ડમાં ઓછામાં ઓછા 8 કેરેક્ટર હોવા જોઈએ. પાસવર્ડને મજબૂત બનાવવા માટે તેમાં મોટા અને નાન અક્ષર, નંબર અને સિમ્બોલ્સનો ઉપયોગ થયો જોઈએ.

અલગ અલગ હોય Password

ગુગલે સલાહ આપી છે કે યુઝર્સને પોતાના દરેક મહત્વપૂર્ણ એકાઉન્ટ દ્વારા અલગ અલગ પાસવર્ડ્સનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. તમારે એક પાસવર્ડને દરેક એકાઉન્ટ માટે ઉપયોગ કરવો જોઈએ.

Password ક્રિએટિવ હોવો જોઈએ

ઘણા યુઝર્સ ખૂબ સરળ વસ્તુઓને પોતાનો પાસવર્ડ બનાવી લે છે જેમ કે તેમનું નિકનેમ, સ્કૂલનું નામ, ફેવરેટ સ્પોર્ટ્સ ટીમ અને password શબ્દ. પાસવર્ડ એવો હોવો જોઈએ જેનો અંદાજો સરળતાથી આવી શકે.

Passwordમાં રાખવી પર્સનલ જાણકારી

ગુગલે જણાવ્યું કે ઘણા યુઝર્સને પર્સનલ જાણકારી જેવી કે નામ, સરનામું, ફોન નંબર, મેલ વગેરેને પાસવર્ડમાં સામેલ કરવો જોઈએ.

બદલતા રહો Password

આપણે આપણો પાસવર્ડ સમય સમય પર બદલતા રહેવું જોઈએ. કોઈ કારણોસર અન્ય વ્યક્તિ દ્વારા જો પોતાના પાસવર્ડ શેર કરવામાં આવે તો તરત બદલી દેવોજ ફાયદાકારક રહે છે.

12 Sci Rechecking૧૨ વિજ્ઞાન પ્રવાહ ગુણ ચકાસણી

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ, ગાંધીનગર દ્વારા ધોરણ ૧૨ વિજ્ઞાન પ્રવાહની માર્ચ ૨૦૨૦માં યોજાયેલ પરીક્ષાનું પરિણામ તા: ૧૭-૦૫-૨૦૨૦ના રોજ જાહેર કરવામાં આવેલ. પરિણામ બાદ ગુણ ચકાસણી/અવલોકન તથા OMR SHEET ની નકલ મેળવવા માટેની અરજી નિયત ફી સાથે બોર્ડની વેબસાઈટ ઉપર ઓનલાઈન કરી શકાશે. ઓનલાઈન માધ્યમ સિવાય અન્ય કોઈ રીતે અરજી સ્વીકારવામાં આવશે નહી.

વધુમાં COVID-19 ની પરિસ્થિતિ ને ધ્યાનમાં લેતા રાજ્ય સરકાર દ્વારા ઉત્તરવહી અવલોકન માટે ગાંધીનગરને બદલે અરજીઓની સંખ્યાને ધ્યાને લઇ રાજ્યમાં વિવિધ ઝોન પાડીને ઝોન વાર જે-તે સમયની પરિસ્થિતિને ધ્યાને લઇ જરૂરિયાત મુજબ વિકેન્દ્રીકરણ કરીને ઉત્તરવહી અવલોકન માટેની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે.

ગુણ ચકાસણી માટે ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવાની સમય મર્યાદા:

તા: ૨૫-૦૫-૨૦૨૦ બપોરે ૧૨:૦૦ થી તા: ૦૮-૦૬-૨૦૨૦ સાંજે ૫:૦૦

ગુણ ચકાસણીનું ફોર્મ કઈ રીતે ભરવું તેનો પ્રેક્ટીકલ વિડીઓ:

    વિડીઓ જુઓ

[આખો વિડીઓ શાંતિથી જુઓ અને સમજી લો પછી જ ફોર્મ ભરવું]

ગુણ ચકાસણી માટે ઓનલાઈન ફોર્મ માટે : 

શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા પ્રકાશિત આન્સર કી :
[આ આન્સર કી અચૂક જોઈ જવી]

12 Sci Answer Key 2020ધો. ૧૨ વિજ્ઞાન પ્રવાહ આન્સર કી
Std 12 Sci Answer Key
ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ, ગાંધીનગર દ્વારા લેવાયેલ ઉચ્ચતર માધ્યમિક પરીક્ષા, માર્ચ-2019 વિજ્ઞાન પ્રવાહના નવા કોર્ષના ગણિત, વિજ્ઞાન, રસાયણવિજ્ઞાન, જીવવિજ્ઞાન વિષયના પેપર સેટ નંબર 1 થી 20 ગુજરાતી, હિન્દી અને અંગ્રેજી માધ્યમના તજજ્ઞો દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલ પ્રોવિઝનલ આન્સર કી બોર્ડની વેબસાઇટ પર મૂકવામાં આવેલ છે. આન્સર કી અંગે કોઇ રજૂઆત હોય તો નિયત નમૂનાના {વ્યવસ્થિત માહિતી માટે કેતનસરની વેબસાઈ જુઓ} વિષયવાર, માધ્યમવાર, પ્રશ્નવાર અલગ અલગ રજૂઆત ઈમેલ દ્વારા તારીખ 4-5-20૨૦, સોમવાર સાંજે પાંચ કલાક સુધીમાં કરવાની રહેશે. ત્યારબાદની રજુઆત ધ્યાને લેવામાં આવશે નહીં.
રજૂઆત ફક્ત ઈમેઈલ દ્વારા જ સ્વીકારવામાં આવશે. જેની પ્રશ્નદીઠ નિયત ફી રૂપિયા 500 ચલણથી ભરવાની રહેશે. ચલન સિવાયની રજૂઆત ધ્યાને લેવાશે નહિ. ચલણનો નમુનો નીચે લીંકમાં આપવામાં આવેલ છે. રજૂઆત સાથે નાણાં ભરેલ ચલણની નકલ ઈ-મેલ મારફતે અવશ્ય મોકલી આપવાની રહેશે. ચલણ સિવાયની રજૂઆત ગ્રાહ્ય રાખવામાં આવશે નહિ.
જે પ્રશ્નની રજૂઆત કરેલ છે તે સાચી ઠરશે તો તે પ્રશ્નની ભરેલી ફી ઉમેદવારને પરત કરવામાં આવશે.
1
બોર્ડનો ઓફિસિઅલ પરિપત્ર
2.
Maths Answer Key
3.
Physics Answer Key
4.
Chemistry Answer Key
5.
Biology Answer Key
6.
રજૂઆત માટેનું નિયત ફોર્મ
====================
૧૨ વિજ્ઞાન પ્રવાહનું પરિણામ મે માસના અંતમાં ?!!!
જુઓ ન્યુઝ રીપોર્ટ
 

કેટેગરી મુજબની અન્ય પોસ્ટ જુઓ
TAGS:  #BOARD  #PARIPATRO  #NEWS_REPORT

VAC HW5 STD9ધોરણ-9 નું વેકેશન ગૃહકાર્ય
Vacation Homework Of Std-9
હાલમાં વિદ્યાર્થીઓને શાળામાં વેકેશન ચાલે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન વિદ્યાર્થીઓનું શૈક્ષણિક કાર્ય બંધ છે. આ સ્થિતિને જોતાં વિદ્યાર્થીઓના શૈક્ષણિક કાર્યને જાળવી રાખવા માટે ગુજરાત સરકારના શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા વિવિધ પ્રયાસો કરવામાં આવેલ છે. જેમાં વોટ્સએપ અને સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમ દ્વારા ધોરણ ૧ થી ૧૦ ના વિદ્યાર્થીઓ માટે ઈ-બુકની સુવિધા આપવામાં આવેલ છે. આ જ અભ્યાસને આગળ વધારતા ધોરણ ૩ થી ૮ ના વિદ્યાર્થીઓના શૈક્ષણિક કાર્યને આગળ વધારવા માટે દર અઠવાડિયે Whatsapp અને સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી એક Study From Home દ્વારા Weekly Learning મટીરીયલ વિદ્યાર્થીઓ માટે વાલીઓને આપવાનું આયોજન છે. જે ચાર થી પાંચ અઠવાડિયા સુધી આ રીતે સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી આપવામાં આવશે. જેમાં વિદ્યાર્થીઓને ક્રમિક શનિવાર સુધીમાં અગાઉ આપેલ કાર્ય પૂર્ણ કરશે અને પુનઃ શનિવારે આપવામાં આવેલ સાહિત્યનું કાર્ય એક સપ્તાહમાં પૂર્ણ કરશે. આ માહિતી સાહિત્ય દ્વારા વાલીએ પોતાના બાળક પાસે પોતાના ઘરે રહીને અધ્યાપન કરાવવાનું છે અને તેમાં જણાવેલ સુચનાઓ મુજબનું પ્રવૃત્તિ કાર્ય કરવાનું રહેશે.
====================
 

VAC HW5 STD8ધોરણ-8 નું વેકેશન ગૃહકાર્ય
Vacation Homework Of Std-8
હાલમાં વિદ્યાર્થીઓને શાળામાં વેકેશન ચાલે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન વિદ્યાર્થીઓનું શૈક્ષણિક કાર્ય બંધ છે. આ સ્થિતિને જોતાં વિદ્યાર્થીઓના શૈક્ષણિક કાર્યને જાળવી રાખવા માટે ગુજરાત સરકારના શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા વિવિધ પ્રયાસો કરવામાં આવેલ છે. જેમાં વોટ્સએપ અને સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમ દ્વારા ધોરણ ૧ થી ૧૦ ના વિદ્યાર્થીઓ માટે ઈ-બુકની સુવિધા આપવામાં આવેલ છે. આ જ અભ્યાસને આગળ વધારતા ધોરણ ૩ થી ૮ ના વિદ્યાર્થીઓના શૈક્ષણિક કાર્યને આગળ વધારવા માટે દર અઠવાડિયે Whatsapp અને સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી એક Study From Home દ્વારા Weekly Learning મટીરીયલ વિદ્યાર્થીઓ માટે વાલીઓને આપવાનું આયોજન છે. જે ચાર થી પાંચ અઠવાડિયા સુધી આ રીતે સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી આપવામાં આવશે. જેમાં વિદ્યાર્થીઓને ક્રમિક શનિવાર સુધીમાં અગાઉ આપેલ કાર્ય પૂર્ણ કરશે અને પુનઃ શનિવારે આપવામાં આવેલ સાહિત્યનું કાર્ય એક સપ્તાહમાં પૂર્ણ કરશે. આ માહિતી સાહિત્ય દ્વારા વાલીએ પોતાના બાળક પાસે પોતાના ઘરે રહીને અધ્યાપન કરાવવાનું છે અને તેમાં જણાવેલ સુચનાઓ મુજબનું પ્રવૃત્તિ કાર્ય કરવાનું રહેશે.
====================
 

VAC HW5 STD7ધોરણ-7 નું વેકેશન ગૃહકાર્ય
Vacation Homework Of Std-7
હાલમાં વિદ્યાર્થીઓને શાળામાં વેકેશન ચાલે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન વિદ્યાર્થીઓનું શૈક્ષણિક કાર્ય બંધ છે. આ સ્થિતિને જોતાં વિદ્યાર્થીઓના શૈક્ષણિક કાર્યને જાળવી રાખવા માટે ગુજરાત સરકારના શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા વિવિધ પ્રયાસો કરવામાં આવેલ છે. જેમાં વોટ્સએપ અને સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમ દ્વારા ધોરણ ૧ થી ૧૦ ના વિદ્યાર્થીઓ માટે ઈ-બુકની સુવિધા આપવામાં આવેલ છે. આ જ અભ્યાસને આગળ વધારતા ધોરણ ૩ થી ૮ ના વિદ્યાર્થીઓના શૈક્ષણિક કાર્યને આગળ વધારવા માટે દર અઠવાડિયે Whatsapp અને સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી એક Study From Home દ્વારા Weekly Learning મટીરીયલ વિદ્યાર્થીઓ માટે વાલીઓને આપવાનું આયોજન છે. જે ચાર થી પાંચ અઠવાડિયા સુધી આ રીતે સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી આપવામાં આવશે. જેમાં વિદ્યાર્થીઓને ક્રમિક શનિવાર સુધીમાં અગાઉ આપેલ કાર્ય પૂર્ણ કરશે અને પુનઃ શનિવારે આપવામાં આવેલ સાહિત્યનું કાર્ય એક સપ્તાહમાં પૂર્ણ કરશે. આ માહિતી સાહિત્ય દ્વારા વાલીએ પોતાના બાળક પાસે પોતાના ઘરે રહીને અધ્યાપન કરાવવાનું છે અને તેમાં જણાવેલ સુચનાઓ મુજબનું પ્રવૃત્તિ કાર્ય કરવાનું રહેશે.
====================
 

VAC HW5 STD6ધોરણ-6 નું વેકેશન ગૃહકાર્ય
Vacation Homework Of Std-6
હાલમાં વિદ્યાર્થીઓને શાળામાં વેકેશન ચાલે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન વિદ્યાર્થીઓનું શૈક્ષણિક કાર્ય બંધ છે. આ સ્થિતિને જોતાં વિદ્યાર્થીઓના શૈક્ષણિક કાર્યને જાળવી રાખવા માટે ગુજરાત સરકારના શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા વિવિધ પ્રયાસો કરવામાં આવેલ છે. જેમાં વોટ્સએપ અને સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમ દ્વારા ધોરણ ૧ થી ૧૦ ના વિદ્યાર્થીઓ માટે ઈ-બુકની સુવિધા આપવામાં આવેલ છે. આ જ અભ્યાસને આગળ વધારતા ધોરણ ૩ થી ૮ ના વિદ્યાર્થીઓના શૈક્ષણિક કાર્યને આગળ વધારવા માટે દર અઠવાડિયે Whatsapp અને સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી એક Study From Home દ્વારા Weekly Learning મટીરીયલ વિદ્યાર્થીઓ માટે વાલીઓને આપવાનું આયોજન છે. જે ચાર થી પાંચ અઠવાડિયા સુધી આ રીતે સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી આપવામાં આવશે. જેમાં વિદ્યાર્થીઓને ક્રમિક શનિવાર સુધીમાં અગાઉ આપેલ કાર્ય પૂર્ણ કરશે અને પુનઃ શનિવારે આપવામાં આવેલ સાહિત્યનું કાર્ય એક સપ્તાહમાં પૂર્ણ કરશે. આ માહિતી સાહિત્ય દ્વારા વાલીએ પોતાના બાળક પાસે પોતાના ઘરે રહીને અધ્યાપન કરાવવાનું છે અને તેમાં જણાવેલ સુચનાઓ મુજબનું પ્રવૃત્તિ કાર્ય કરવાનું રહેશે.
====================