SSC Result 2017



ધો. ૧૦ નું પરિણામ જાહેર

ગુ. મા. અને ઉ.મા. શિક્ષણ બોર્ડ, ગાંધીનગર દ્વારા ધો. ૧૦ (એસ.એસ.સી, બોર્ડ) ની માર્ચ ૨૦૧૭માં લેવાયેલ પરીક્ષાનું પરીણામ આજ રોજ જાહેર થઇ ગયું છે. 
આ પરીક્ષામા સફળ થનાર તમામ વિદ્યાર્થીઓને અભિનંદન.

પરીણામ ઝડપથી જોવા માટે જોવા માટે અહી ક્લિક કરો.