12 Sci Ans-Key By Boardધો. ૧૨ વિજ્ઞાન પ્રવાહ ની આન્સર કી
ગુ. મા. અને ઉ. મા. શિ. બોર્ડ, ગાંધીનગર દ્વારા માર્ચ ૨૦૧૭ માં લેવાયેલ ધો. ૧૨ વિજ્ઞાન પ્રવાહના ચોથા સેમેસ્ટરની પરીક્ષાની પ્રોવીઝનલ આન્સર કી બોર્ડ દ્વારા પ્રકાશિત કરવામાં આવી છે. આ આન્સર કી માં મુખ્ય વિષયોના દરેક પ્રશ્નપત્ર સેટના જવાબો આપવામાં આવ્યા છે. જો કોઇ વ્યકિત ને આ આન્સર કીમાં વાંધા હોય તો બોર્ડને યોગ્ય પુરાવા સાથે વાંધા અરજી કરી શકાય છે. 

આન્સર કી ડાઉનલોડ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો