NEET Paper SolutionNEET ૨૦૧૭ નું સોલ્યુશન (By ALLEN, KOTA)
તા: ૦૭-૦૫-૨૦૧૭ નાં રોજ લેવાયેલ ધો. ૧૨ વિજ્ઞાન પ્રવાહના વિદ્યાર્થીઓ માટેની NEETની પરિક્ષાનાં પ્રશ્નપત્રોનું સોલ્યુશન કોટા (રાજસ્થાન)ની પ્રખ્યાત ALLEN સંસ્થા દ્વારા બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. જે અહી રજુ કરીએ છીએ.
* ફીજીક્સનું પેપર સોલ્યુશન ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો
* બાયોલોજીનું પેપર સોલ્યુશન ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો
* કેમેસ્ટ્રીનું પેપર સોલ્યુશન ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો