MGVCL Paper Oct 2016MGVCLનું ઓક્ટોબર ૨૦૧૬નું પ્રશ્નપત્રમિત્રો,

ઓક્ટોબર ૨૦૧૬માં મધ્ય ગુજરાત વીજ કંંપની લીમીટેડ ની ભરતીની પ્રક્રીયા માટે ની પરીક્ષા યોજાઇ હતી. જેનું પ્રશ્નપત્ર અહીંં PDF ફાઇલરૂપે રજૂ કરીએ છીએ. રાજ્યની અલગ અલગ વીજ કંપનીઓ જેમકે DGVCL, PGVCL, UGVCL અને MGVCLમાં પણ હાલમાં અને ભવિષ્યમાં અવાર-નવાર ભરતીઓ થવાની જ છે. ત્યારે આ પ્રશ્નપત્ર આપને અથવા આપના મિત્રોને જરૂર કામ લાગશે. તે હેતુથી પ્રશ્નપત્ર અહીં રજૂ કરીએ છીએ. 

પ્રશ્નપત્ર ડાઉનલોડ કરવા ક્લીક કરો

આપને વધુ સ્પષ્ટ ખ્યાલ આવે કે MGVCL ક્યા ક્ષેત્રમાં લાગુ પડે છે?, જો આપ MGVCL માંં પસંદગી પામશો તો આપનું કાર્યક્ષેત્ર કયું રહેશે? તે માટે અહીં MGVCLનો નક્શો આપ્યો છે.